Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Om rjot 2(tob. 51

frtrt imI m f«n pQc: 5lf Dcrfom ^cf, nt brin*

øe £c\)ncf^'^D?3DIa' til en Inyeic ^!)3i'iié, n M

(ttcfrc 9}?iDt)cl , for at l^Plbc 'ipriii^ mct) nnDre

£rtubc, faa maattc bctk §0?iDi:'cl , i l^yat) fot

Ulcilifi^cDcr , fom l)ct og maafte »c^ve ouKjiDC«

mcD, føgc^ nt hinocj^ i ©tanb, og Ulcilig^

l^(&crne igic« foi'chjggc^ og i)ct>cr(cgge^»

gov , er ^ct fim føif

i)i(l , at et gol!

gifter fig let, og arbeiDcv let, naar &et !att

filn&e fin ^'jRpi)(^rftigl)c& let, faa erc &if|e 2&e

©tijifer af faa^aa en oijevmaabe ^igtigl^eb,

fov at giøre en SRation J^i^^^^'Vig, mcegtig o^

li)Ffalig, at tngen '£ing buvbe I)olDe oi^ fva^

at \\\saxU\H i)cnne ^lan.

©eer, meget Ævcbc pg fierejle ^ompatrio/

fevl TccnUx 3 Da, fem i"q , at got Stiø6,

]^i)Dvaf alle i)ove 9?aveé ^iiirÆf og (Eommcvce

l^cnger, er et (StpFfe af t>cn fiovpc ^igtigl^e^,'

et @tt;!!c/ fom er alleé t^ovcé ^^-fter^Sanf^

Wx\>, faa [)ct)cr og tn&Bt)i)er jeg alle Dem,

fom funbe, lu'b al Den 5vier!igøc^ fom be l^a^

>c for tierc^ gf^Dvcuelant), paa M alfcrfier^

(g 3

liiJf^^