Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

$6 C^ptt. 5.

fer i 3RavDa/ cnbjTiønt Der dux 150. ©fibc

aavltgen io^ Dcvd £abning Der.

(^»errig ub|!ikr ^kv kanoner, Q>ottcr,

^anner , ©biu og ^ep^'@foe cnt) @tang«

Sern. k.

Og f(ici(et)Ci§ granfrige, ©panten oggt«-

lien met).

5[}?en t)crfor tør t)e oUigetJcl i!?e, i l^i)or

gierne t)e »ilbe, forbt)De fanDanne rnae 50?a^

terieré Ubførfcl : ^a mlbe Mre at (eggc

^inbringer i "»Beiett for fine egne ^^3roDiutcré

Ziimt og gremgamg, ligefom De 3{tl;enien^

fer, ba t>e forbøt) at ingen gigen niaatte ub/

føreø fra Dem , faa l.^gDe ingen ^enncfler

Mtere ^inD paa at faite gigen-tr^rer l^o^ Dem.

^i(nicl) , faa FnnDc man og DermeD lc(teli^

gen note gremmcDe til

More magazines by this user
Similar magazines