Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Om :(ftrctF. 6t

^omnu'vcn, incb nit ^inib \)(\\\ \)ax cjiort om

Sinteren, oo t'ct fra ^pc t![^i)c, fva ^mi^

til »piui'o, mcD faa megen 35cfe(lnin(j oc) ^iDI

fptlDc? ^Di maa ^an \\h fovfcnDc fit SivbciJ)

til alle ^u-aMiimci-e ?

J^\>i flPal en nrm (StrOe'^pber, bcr giør

faa OPb ?>^^ii> @a?be, font nogen 9injji|1 i^ærc

fan, itfe funDc fal^e fin (Bcak fil ^v^tmnuvne?

0(j fafllebciJ nu'b Jafmaoercn, tne?) :^Dvt''

maneren , meb SJiaiileniagercn , mct) SRaøel'

(gnicbbene og ))m\\ flere Def i)Æi;e hn; (B(\a

fnart be ^a»c faat>an og fanDan en øi)an(i(c

fa'rbig, \iaa Inmn forbele og forfcnte bem

fil alle 5vra?nimernc i ^nubet, eller reffere til

5Diagijlraterne i ;5pcrnc/ fem forbcler hm fil

:^ra>mmerne, paa Uf alle Sramøoer fan bliDe

fnlbe af Denne 5tram, faa jTal be t)el labe hlm

«f fi)lt>e Dem mct) fremmcD og forbuDen ^xanu

^gne ttnberbaner maatfe fo Dog t)Ære faa

ncev til 5lffra:f fom gremmeDc:

gOt'

More magazines by this user
Similar magazines