Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

64 €(tpit, 5.

nt i ^nliaen og batjli^cn )^m til/ lige/

fom -SDvennejlcac »ojcte til.

0% at benne ^(ftroiF l^o^ oé fcl», og i

t)Dre egne JauDe jlult)e Ⱦre Digfig nof, og i

M ^lirl^jle Den fom »i allcrforjl j^a^be at fee

paa, føvenD »i faae )paa ben til grcmmebe/

faa tillaDer at jeg gii^ev 3er eu gngclf! SfJeg*

tiing, i ^Kaiigel af en l^au^: gov f)\)o fatt

giøve Bai((!e EKegningev ? goifraae Oeco*

nomijle. u

3 ^ngellani) ber regne tieren £)economi(fe

SRegncve : 5it naav al bereé Slffætning til

gremmebe fonimev l^øit, faa foinmcr ben i!fe

o»er 350. ^ønbev 6ulb om 5laret, og bet

er enbba nicb be ^ave, fom be l^at?e tilfor^

lianblct (igflfanbre; 2)evimob faa fommcr be^

rciJ egen 2(ffaitning oggorbvugelfe (fom fommec

ber

More magazines by this user
Similar magazines