Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

(Dm ^^(tnt>cl5'€ompa&nic\:, 75

van 3ii(]c('J c^iic £aiiDc : ^UiTanbcr bcHagcDe

(iij for^ulU Daarlitu'u diht, at ^crDen »av if/

!c flor noF fov l)aiié ^aaDeii , incn ^ijye maa

billKua Flaijc yucr, at Dcu er fpr liDcn for t)c-

vcé ^iii)TilH'Iiijf)cD.

(4.) dxc bc (labclicjc for ^irctilationen

$Dc flcjlc ^pcn^e crc og blive i Dijje ^ompag*

nitr^ ^')a*nDer; ^c anbrc 5viøbmceni) ^a»c ncz-

flcii ingcu : 3 ^^ f^''^''^ ©tæt)cr Der cre alfe

pengene, og i t)c ©rnaac faa clfer ingen.

(5.) ^re t)c fTabeltge for ?0?antifactnrcrne$

fremgang: gørjl, forbi De iffe føre, fom t?i

oIIereDe fiau feet, faa ntange 5D?anufacturcr

nb, fom bc funbe; S)crn(tft (ib^n mange 5D?a''

»ufacturer og gabriqvcr, meb mere 3Rt)tic for

£anbct , hmbe anleggeé i anbre (gtæbcr i

granh'ig , bcrfom ?0?arfcilIe i!fe 5(i(i 2c\>mUn alen