Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

I o (Trtptt. I.

(3.) @fla cr bc't langel paa vetlTaffeu 5('

ga&prcclfe, fom »i j!al fcc i Det stic Sapitd.

(4) @aa cr t)ct Dvigbomé ilbegovbcdning:

gor bcrfoin bd cr fanDt, at et ^'>uué mct> 10.

Sufcnbe 9fiDlrl aarlioe SnDroniflcr ^\)crfcn for/

fcercr eller bruger faa nuinGc ^j^arer, ci pellet

faDer eller gifter fna mange 35ørn, fom 10.

»^ufe, ^yer meD tufenbe Diblré. 3n^^«>«^«^f/

(aa tpifeé jeg, at Deu alt for {lore Uliig^eb imeU

lem Q3orger og borgere Omjlænbig^eDer og

niaae f\>fffFe@tatett, formiubjlc ^onfiimptionen

00 forl;int)re 5(Egte(!ab.

^ibjle man ^uorban SOitagernc formeribe

(tg, og f^yor mange S5ovnf)elmeve Der aarligeu

gif ui) af ^en, og om u\(\ai unge ^OianMiøu

gif til 2t)6eF, eller n\) af 5!anDct til @£«eé mcD

fremmebe ©cibe, fom ligge ber faa ofte uuber

2anbct, jeg tpffeé man jTnlbe bliuc faa meget

mere eller minDrc fortjiffeb cm benne @uppo(ttion.

(5.)

More magazines by this user
Similar magazines