Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Om ftove ^tctt>cv, 85

tauDcté ^^V'U(]c , faa £anbct blioci* tom for

^cuijc, 09 divculationcu F)øvcr op.

?0?en jci; (!a! nlcncfle f.qc et Ovb om bet

(Sti;flc, nemlig: .^aar De (Store og De Siigef

naar ^cnemauDcu og ^roprietaiven, fom ^at

l[)icmmc paa JanDet , gaacr og fættcv ftg i

»5)o»eD-©taDen/ og foctan'ev Der alle Dercé aac*

Uge g«^^^"'')'^''*^' ' ^^ ^ii^'-'i' ^e\)ueté'i)3?iDler

©9 |>cftC'gocr , ^uiiClcic og 3^^*^^^'^^^ ^^*

Di;r i @taDen, og af liDea ellei' ingea ^c^x*

Di \)(\a ^anDct.

(^aa fattner i!fe alene De fmaa 5viøbjlæDet

Dem, men |)aanD\)cv?5'Solfene \ia^ 2anDet ir.eD:

©meDDcn og JDiulmanben , ^(^»eren og igpin*

i)evfi:en , ja ^ouDen fcb og /^luismanben meD,

cv fcerbig

More magazines by this user
Similar magazines