Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

9© €apit, ^.

gor, iJcvfom M er nø^i?en^f(Jt o§ ret at

giørc faa »et) fmaa o^ ringe ^are, enbjiiønt

t)i manet) faabnnne (lorc og fofi&are ^are , fom

©fik at fiøbe. I

^aa me^ct mere f!at>eligere fom t)ct er

for £aubet , at j!illc £auDct »et) lo. og »et)

20. ^iifcnDe £^t)Ir. for et enejle @!i5 , ent)

»et) 10. eller 20. CRDlr. for eu @nee^ glajTc^

gobere/ eller noget faaDant, faa meget mere

maatte man, ti)ifeé jeg, foge at raatJe Sot)

paa \aaf)ant etU^elD, fom t)et at fio5e frem«

met>e ©fibe.

S)e ^ngel|!e fiubcre paa, og l^a»e giorf

gorjlag om , f)»orlcDeé t)c »il unt)»(^re D^uslanD^

JpBX og ^am^, fom t)og er en raac ?0?aterie/

]^»at) (!ulDe »i ilfe giore for forarbeiDeDe ^^are:

59?an befa?nFe bog l&»or mange ^anbé 5rr^

kibe man (lillcr 2anbet »eD, 09 bet fun »eb et

enelle ©fib at fiøbc. SKeg'

More magazines by this user
Similar magazines