Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

(Dm jDrtiifP^ (Décoftotnifl'c ^hifut, 95

icg, flt \)\>iv ^crvcinatii) i £aui)ct øatje noijU

af bijjc fiiuia ^øgcr gvati^ ii&, faa ^occ 35on«

l)C'35i)c i ^vt minbjlc jtf een: gor, ^»aD KC^

i)cn avnic 25o«Dc cUcr^ af t)i|T^ 35øgcr.

Oq gib t)et iFfe t)nr i s^angd af faa»

Jeanne fmaa Omforgcr og 35cta?nfuinger, (fom

i)e @torc umuclig fan ncblabc (tg uDi, og t5e

(Smaa iffc tør uMal)^ (ig meD) at anbvc

mange nyttige 3nDrctninger ofte ilh naae t)ert

foan(!te gvcmgang/ fom t)€ elleré t^ilt)^.

3cg l&ar fornøict mig , tillige me& en Sfu*

tor af t)i|Te ©friftcr , oucr Den QScrctning^

fom man f)ar fra SpKant), at cnDccl ^crrc*

@ot>fer f!al Der tjære folgt @tpFfc»ii^ og Q5øn«

i)er ; ^aavt5cne !iø5t af beboerne fdt): £)g jeg

toiwUx , at tiette in\)mi og i bet minbfle maat-

tt wxi got for ^ennt|!en^ gormerelfe, naar

faa (!eDe meD |)ot)'9}?ar!ernc.

^i t)cct) 5t)ort)an ^e granfFe opfpfle ^a^

Irioter flage oj?cr, ^t)orDan Dcv^é mangfoIDigc

^ ^ :Klo.

More magazines by this user
Similar magazines