Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

SottaU.

Jpat an&re 9^ationer faaet faaban et

Sorfpring for oé, bet er fanDt; men faa

betænfer igkn, ^\)il!en 'gorbeel Det ifh er

for oé, font fommcr bag efter, at m nu

fan Mxt oé for alle t)e §eil, font De f)au

begaact i Deling, fom m nu begpnbepaa,

faa at t>i if fe (?al ftet)e an paa De famme

flipper og ©Eiær, font De \)(xu liDt^fib-.

bruD paa.

Q3i i)au nu Dereé mange og Deilige

£)economii!e @frifter, ret ligefom ©ee«

borter og Svoger , l)'oorcfter x>i funDe,

om \?i t)i(De ftille \)or €our^, og fcrtte V)ort

55ejlif.

©ee ficrejle ^røDre ! Det er i Dijfe

Sanfer at jeg \)cnier, at inge:i mn'e jFal

\)cere fortroDne ot>er Di(]e 53(aDe, men

at alle i Dcté @tcD I)eller (?al glceDe. fig

t)eD Den §ri[)eD , fom DilJe ^^SlaDe, meD

an'^

More magazines by this user
Similar magazines