Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Om &Yattét 0^ 2ifØtt\:, 13

©et Cl' ilk ful^( 8. @ri(f., at t)cT cv fabt

paa i^TDci'ct til et pav 6toc i ^lujcilani), 0(j

t)0i3 er et pcU* (Sfoe Dcri^cD l)(cijcu 24. (gfi(f.

&»)v;rc cnD fov : ©focniaGCi'c« l^an fa:tfcv i

gtnfninujcn Fiiii 8. ©fifl- |)na et par @fqc

Ol] I (BM. clkr 2. til, fov at l[)olDe jia jPa-

iJcélop fur fitie ctjnc (Sicc, fov f}an Int intet

anbct , ai betale govf)i?Jclfi'u paa fine eøne

©foc n!cb, en& nuD l)df fom ^an fDVticner

ijcb De @foc, ^Dilfe l^an fovarOciDa* og fælgev:

^en fom @tv^^^cven nievfev, at ^\M ©foe

bliyev t>i;vevc fov I;am oij "fyawi gamiliC/ faa

fÆttev f)a\x iQicn noijct paa fit StvbeiDe foi'

SSageven og fov ^n;ggeren , og te \(^kn noget

for ^ar^H'ri^ii og fov ©lagtevcn ic. , 09 M

gaaev faabanne vunbt omfving, fva Den cnc

pg til Den anDcn, inDtil alle 2ing bliber Di)/,

vcrc fov @!oemageven cnD fev, fom Da iffe

fan fcelge (i'ne @foe unDev 24.@Fill. Di;reve.

Og lige faaDan fom Det nu gaacv ^rr mcO

SojDevet, faaDan gaaev Det meD ade H antx^

2fccifcv og ^onfnmptionev/ foju Iccjgei^ paa

©vøD og paa @alt, paa ©K oa pga SWalt,

More magazines by this user
Similar magazines