Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

(Dm ^Vattet o§ W^ifwt. 15

Og Dcrforc cre og De granjlc faa Bitimc

»m Diffc 5(ccifcr og 3(fijiftfr: 2)e l^auc rcpcÉ

ut) at I, @fiK. af l)i>m ^nnb Q5r^i) tilDc

»(crc nof for alle Sfiigcté Udgifter, og Dog

|)aue De itfe, og j!a( »el {)clkr ali)vig , »ottc

fig ijct) at oppcbcevc Dem.

Sor bet (3.) fige t)e: xHt t)iffe Saicter

6ringe meget inD.

Og Det troer jeg noF; gor l^er fpareé

^berfen Deii glittigc eller Den 2art)elige,f)»erFen

Den gattige eller Den UDleocDe/ ja iffe ^veh

lingen, fom ligger paa palmen, faa DijTeta^'-

ter no! maa tvinge meget tnD: sjjjen ^pør^J;

maalet er ^er, om M, fom »i tage inD meD

Den ene ^aanD, iFFe gaacr uD igien meD De«

«nDen? Se (?ngel)Te Slccifer og (^onfrnnptio--

ner bringe og meget inD, men Derfore ere og

Dereé £et)neté'?0?iDler og anDre ^al^re faa Dp=

re, (\t De iffe alene maa gii^e (lore ^ræmiei*

for, at \)ol\ic Dere^ UDeufanDjTe 5lftrcc! ^eD li»

ge, men og maa l^^re |]i>ve ^eflagelfer om*,

dt Dere^ ?s

More magazines by this user
Similar magazines