Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

14 €apit, I.

goniKrclK? jc. SOicn jeg tøv ith uDlaDe mig

Dibcrc: 3cg ^olDcé tilbage tJcD meget, og pD*

nipgeé iffeliDet^ naav jco [;ufcr, nt Der er fiiart

ingen ^ing faa bebragelig, fom bc fmfie nppa?

i:eneer i Oeconomillc 09 ^]3oliti|Te 3nDrctningcr.

^bem fTuIDe tcenfe antJct, ent) at ^olpga-

mien |?ult>e berige et Hnb meb golf, og Dog

er Der giort faa mange Q5cregningcr Deror-cr, og

€'rfarcn{)eDca {lar faui)et i\t mcD, at ^prf iet er

intet miflDrc enD golicrigt.

^mw jlnlDe DcrimoD tcenfe anbef, enD at

&er maatte tjorre 5)?angcl paa?D?enne)Ter i (£^tna,

IbDor man Drnfner og ombmmer fine ^ørn , faa

tit De ere eh til £afl, ug Dc-tj ere Der maugfolDigc

sD?ennej!er.

9vom tcpn!te, Da Den tilloeD cit jTille^iSgte^

golf fral)inanDen, at Det jTulDe frillct Uenig{;cD

i ?(Sgtcjlab, men ttcrt imoD, Det bar iffe alene

befovDret Uenigf)eD, men og tit |Tra?ffet fra

^^gtejlab.

More magazines by this user
Similar magazines