Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

45 C^pft. I.

s]i}?cn fom ^c^nc Dvctjning FnnjTce |!al Ⱦ*

re l\qt\aa iniuSTcliG/ fov Dem at (^'wu, fom Den

er for mig, \aa tillnDe De, nt jeo/ i bet^

6^teD, mna gbre e« (E'ngcIjT Oicijning ; ^a

CKegnino^ fom i>el j!al fpiu^ f(r!fom fov mcmfjc

i gørflninoen, men man betccnfe Den i al (tn

Omfang.

©e regne, at li^ix en ^anb i gngeUanD

!unDe fommc uD meD minDre, enD »f)abpar'

ten af Def, fom ^an nu tommer uD meD,

t)erfom Slccifen og (Eonfumptionen k. mcD De

Deraf PpDenDe gor^^Ifer og Q5ef»4rringer,

(om nu fomme til 51. pro ^enfo, ifU Mxt fil.

©aafom for (trempel : £)erfom en s^anD meD

gamilie nu iffe Un fomme uD meD ringere,

cnD 2GOO. 9fiDlr. om 5(aret, faa ftnIDe l^an

naar Diffe 2(eeifer og ^onfumptioner jc, fom

nu fomme Jam paa"io2o. 3vDlr., funDe fom^

ine uD meD 980. 3iDlr.

(Baci Denne ?D?anD iffc alene infet ffulDe

tabe »eD Denne nt)e ^avf, naar De gamle

Jajcter efter ^aaiiDen blm tagne af/ og fal*

,

gelig

More magazines by this user
Similar magazines