Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

(Dm ^Vamt og 2ifQifm, 47

gdiij alle £ei>nc(é'55}?iDIcr , ^al^ve og 5(rbei«

^e IC. hkH hitxK 5viøl); men !)an |luli)c og Din*

lic ^cttc t)cn)c&, at ^ané ^cuoe (TuIDe mff?

iiicgct lÆngcve euD fev.

©en gaftiQC jlulbe og fo?nmc megef lÆn*

§ere mcD (in (Sfilling cnt> før: .f)an (TuIDe if^

fe alene funbe evnane fig fel» Ia>irtTe enD før,

men og h\n\)t xcelU Jr)aa\\\)(n til en og anDen

af (tne fattige ©lagtuinge, fom t)Cin nu en*

ten maa labe fulte eller gaae (om ^an fan)

H ^^W* Sov, jo flere |)inbrjnger og ^\)x>

ber t>er leggeé i ^eien for Den gattige, (it er*

ncrre pg

t)ei) Slrbeibe, |o ffcre faae t)e 9^ige og

©ilfe^^ufct at unDer^olbc i 45rfeéIi5é!)eD.

gongené 3nt)Foniller (Tnlbe og ræFFe I^n«

ger^/ent) før: gongen (luh'ie ^olDe jit .{)of

lettere enD før: ^^an (!nlDe fi)lDe fine ?9?aga'

Siner og ^rotoiant'^aarDe, ^frfenal- ng ^Iflcito

nfil'|>ufc lettere enO før: ^an f^uiH bpggc

(SFibe og rnfie gloDer lettere enD f^r: -^an

jlulDe munDere og unt)er|)olDe fin 5lrmec og

(ine ©iuijtoner lettere enD før: 3. og 3. %m*

More magazines by this user
Similar magazines