Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

5© €apit. I.

fH\t\aa tr)f!cé mig ug atfcr iglen, nt bcr

ifFe fiinDc Dævc nogen rigtigere cUcr t?eiligcrc

£o» i ^crben, eni) faabaa en £Dt), fom fim

bi;Der ^ennejlene, (it De(rtle for t>e Xing, foni

De fiinDe unt>»(^re, om De mlDe, og fom De

SiorDe bejl i, (it unDoÆre.

SO?ig fpffe^, at faa&nn en £oiJ ffnlDe ligne

@uDI £ot), i ^t)ilfen Der er iffe et enc|lc

f5uD, uDen Det, fom t>i feb jTulDe forcjiritje

p^/ om »i forjloDe o^ p«a \>M eget S3erie*

Og Derfom Dette enbnu er en ©nnDl^eb,

fom f!al t)(ere ejcamineret til M aUernøiejle/

at en OCegent, fom oppebær fine 3"^'^''^"^^'^

af '^ani UnDerDanerlOoerDaaDig^eD og '^aax'

lig^eD; altiD |!n( »cere rigere, enD Den, fom

Drager Dem af ^ulD-COJinerne, og M, forDi

Qt £)»erDaaDigr;eD og Daarligl^eD er en ^ru^

k, fom alDrig fan uDtommeé. C>\ 33røDre/

faa »ÆrDigcr Diffe 2:anfcr 3er llnDerfogninø

faa n»ie fom mueligt!

3Cf'

More magazines by this user
Similar magazines