Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

flra;: H P^«

Om ^Uttét 03 2if^iftit, 53

"^iniax h\mv fat i ^cvf : ^et

cv CII vr-)anbcti \cctuxc ([i oiøvc en ^Man, cnD

et fa'ttc t(\\ i ^cif; S])cr cv iiiGcn Sing

kttcrc fov S^aavcti, cHb nt DDinme, og ingen

5:ing tungere for ten ^iife« IDet i)i tit ti)F'

fcé flderbefl at ()ayc oocvlagt, l)ct ev mangen

gang fovFnpttct, met) en cllcv anbcn lille ^an^

fEelig^eb, fom DovcØine i?ie fce, og fom ofte

cv no! til, (it giørc alle »ovc Stnflag og Omf

kg unpttig.

^yem |!utbc iccnk anbet, cnb at t\)Xf

ferne frem fov alle anbre ^ol^ maattt mxc

fvi fov llnDevtvpftclfe, fiDcn Sultanen ingen

npe @htut cllev ^a);tcv fan legge paa, og

bog ev Hx intet golf pa« 3ovt>en mere mu

Uxtx\)U cnD De,

pf)tlfp ten 2ben, :^ongc af (Spanien,

5att tænfte faa im(1, at ingenting (!ulDe mc'

ve unbcvtoingc .^eDcrlanbene, Da ^oUænDevne

)^ai?t)e faftct fig op imob l}

More magazines by this user
Similar magazines