Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

54 Crtpit. I.

-——- 11 .u .1 .11 ^ 1 !'» " mm" — *L^^ ^m^mmmmm^>^-mmmmm^mmimimmmKm

ilh fllcnc prBt)fi)e ^aa, (it ubBreDc bmi ^mu

mate, men at be no »trftligeu forjogc banbe

©patiievnc og ^ortugifanc fra mange (!iønnc

^at)cr, Baabe i Sificn, Slfrica og S5va|tlten5

£)et be fanftce olbrig Jaube fri(ict , bcrfom

Mtt gorboib iffe »av fommcn.

©erfor labcv og git)e oé til ^aaH og

fufpenberc Dore ©omme ; Jeg , fom ^vim

Jtt, |!u(be bliioe knge »eb/ om noget @(t)f'

!e, i ^»ab bet og »nv for et, fom jeg &ar

ffreioet om, Me» fat i ?Ser! paa mine £)rb

(ilene: ©et er hm be @tore og be ^iifo

fom fee \ btt |)c{e og i M &oxCf bcr fe^

^uorban

More magazines by this user
Similar magazines