Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

;0(| paa benne 2(t(efi maatfe {)cnl)e^ iJræfl

l^rtve (!re\)ct, uDcn 3$e(aling, n(- fan?me tibe*

x\)(\ut)i ^crfon ^nyDe Ijoibt Q3n)I[a).v iiui) faa--

&an og faaban m ?9?flnD: ©atcvct ^ri)llup^

©age«, M 2(ai: og Den S^ag.

5D?en jTulbe benne ?D?anb, foni giftebe $i^

gen, ijcpre af 33Drgeiv@tanb , ^a maattc tiUm

cti 2(ttcil fvem>)iifcé mcb 2be ^lo^nH ITriftli.'

flc gorfifring, at benne sD?a nb haabc tJilbe og

|a»bc anbet at erncerc fig mcb, enb af Q5ra?n''

bcviiné Srornben , ©I tappen elfer '^cextie

5uu^ ^')o(bclfe, og j^effer iffe t)ar 2?onbc, fom

5ai)bc @aarb paa £anbet: gor, u^ax faaboa

govfifring, maa(te benne 33rubC'6ai^é iFfc qU

veé l^enbéi.

§0?en be tienejle^?5igeiv fom' gifffbc (tg me&

en SKptfer / ©ragon eller (Solbat i be gc»orben<

SKegimentev, be jTulbe npbe alt bette famme,

fom forcj!veeet (laaer om be anbre '»]3igcr, fun

meb ben gor|!ai, at 35i'nbe^6aPcn Rulbe ih

fe ub6etale5 til bi^n , førcnb 40. eller 36.

Xlger efter 35rpllHpi5'2)agen, mob 5(iteflenl

goreviiéning og Dyitcring. Oj

More magazines by this user
Similar magazines