Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

65 €apit, 2.

Sit) : ^i^ ffal til @lutnincj cnbnu fee at tale

om t)cn, i t)ai tilfomimaDe Xit).

fcé mig

@ec m nu til Sicnejle-'^igerne, faa tt^f-

(i.) sa be ^Mger, fom nu iffe i)il u(>

(tf gcvcelbretieé ^ufe at ticnc, |!ulDe »eb ben^

ne S5rubc*6a»e, om ben tUtxi ilh tv føc

lille, Mké uD at tiene ^oiJ gvemmcbc, oj

\>\m Qmt til bebre gi>lf cnb l^iemmc.

(2.) @fulbe be i)t\Mt> |)olbeg fra, (rt

giøvc fig unpttiij« i bcrcé ^ci'(!aberé tienepe, 09 j

iFFc enten labe lig fuje op^ dier fel\) fige op^

"^mt &aUe 2iar.

(3.) ^aa tr)!fe$ mig, at benne Q5rube^

^attc i^fe j!ulbc giDcé til be ^Jiger, fom giftebc

pg mcb cng'l Xapper og^Bærtéonué-SDtaub/fom

intet anbet l)aDbe, og intet anbct »ilbe fov'

tiene fit ^?3rob meb, ciib mcb at Icuc af an*

bre goltcé glittig!)eb, bog forHaae^ iUc ^cr«

More magazines by this user
Similar magazines