Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Om Kecjiiit. ^Ncct. 0^ (Dpm tH'^Zc^téiltitb, 69

9}?cu |Iiili)e enten hm faa ; eller flet m

e aarligen en W^

eller ^eel pro €ento af bere^ aarlige (^agc,

©portler og Ovcuter : ?D?en af anbrc 3«^'fo»t'

fter, gcrtienepc og SR^ring, f?ult>c fun erleg*

ict i proportion efter en'pt'.cr^ SKetftnbigl^eb^

iiben (gebgiorelfc ; !Dog ffulbe faatiannc iffe

^orbe uanfeete, fom maatte t)or^e tcfimbnc, at

I)a»e ^nblet l&erubi imob ;^i(rligl^eb ojj '2€r^

liO^cb^

More magazines by this user
Similar magazines