Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

84

^^ VettU €omfctt,

^^aG-'4o8v ft'c t)!, ot m, t)cb t)or £)ye«'^an<

t)eB goi'falJ) i 3P^««^ H ^olflcen, \)(\u en

^obcn minbre at betale t)i|Te ^a^ve mct>,

eni) for&cii, nltfaa maa f)ct jo bare '»}3engc tif,

«t betale met), faa fremt an\>xt ut)gaac«De

^robuctec i!!e igieu erpattc M Dcémeve.

^Bibpe i>i »ove, fom (^ngcUant) »eeb pnr,

alle inb/ og uD(jaaeni)e ^al^xc og ^voDuctev^

^Dantitc og ^a?rD; £)g DiDfte iji, l^yat) m be««

tale i gragter til SvemmcDe, og faabant me-

re, faa j!ulDe t)i lettcligcu fee \>n balance,

pg Slarfagen ti^ovfoc ^e;;e^^ouvfeu maa fiige

J&o^ ol

sD?en ba ^e ^ngel(!e l^ai^e bercé ^e):el'

^ourfec optegnede fra nogle ico. 3iar jiDc«;

faa fige t)e, at ligefom ?)}?i)nten (om bcti jlaaeu

cUcc gaacr) ev et barometer, ^»ovaf ma«

fan HcnDe om 3f^igeté l)cle ^ant)cl mct) alle

SRationcr, cv et 9?tge mcb cHcr imob, faa a

^Oeycl dourfen et barometer , lr*)oraf man Fan

fee, l^oorDan ^ani)elcn gaaer imellem et SKi^e

oa et anDet, og pm35alancen er mct) eller imot>.

53ei

More magazines by this user
Similar magazines