Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

8 s Crtptt. 5.

SU tncjcn ^npcr cUcr ^ommlé'Snvcr blejj

filflcbct eilei tiMbt, at gane iiD af iiDocn Jr)(imf

førcuD ][)nné Uurcv^'@cil, ?5}?crfdl, eOcv Sop*

^eil, faai^el fom baué ^are-'ig^cil Darc blcune

BctcgncDc i(>aa Dcggc (5ii)cr, niii?t J^aa @cilc(,

ncbcii for SKcycne/ ob ^«JTcl'@cilm og 350111-'

©cilcre oi^c« for SKe»c( , mcD faa (lort og

!icn^cIig et €^iffcr, cn, fom l^an mli)e praic

eller bori'e.

©ee, faa bifbc kapere 'uel betitiiFc ftg

V^aa, at gaae faa int»t i t^ereé 93?ié&ani>lingeu

pg Dvøucrler, fom De giore; Og om iUi, faa

t)itTftc ©fipperne Dog af l)t)em De i?are Mei^nc

mié{)aaMeDe.

Og til i;l)ermere 2fborltgr;eb nt 6et)ife,

og SvøiHTie, at forefommc, faa imaitc bctU

vel enbnu leggeé l;ertil: 5rt l)t»aD for en 5^a'

t>er'^^cf, fom nogen lib hk\> bcfnnDen, en*

U\\ at \)m forfalflet fit (Sr;iffer i fit ©eil,

eller paa anDre WaaDer, vcD fit ©eil og

.? $Kunv

More magazines by this user
Similar magazines