Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

SovtaU,

Xhctxiki jTuibe jeg giorc mig a^btu

te SivbciDe, om jeg ciucu fov ^)nDe(t af

€n, ellcvaf grngt for eu 2{nt)cn6 ubiUtge

©om, vmIDc fortic faaDannc ©'ant)f)eL)cr/

I)'cor\)cD menige ^an'0'6 ^^etie og§æt)rc'/

nc(auDeté©av>n/ efter mit SpFfe, i allcr*

mint>tfe^aat)C/ fmit^^e frcmmc)^. .

So^gtt>eren giv>cr en £o^ i ©ag,

fom enten (Tal forcbpgge et Cnbe, fom

^ar tnDfneget fig

i (Staten, eller l)efort)re

n ©oDe , fom cnDnu tffe [)ar \)ceret int)^

fort, men a(Drig er Den faa fnartu&e,

forenD Der i Storgen er loo, egennpttige

og fortfpncDc SKenneflPer paa S^rDe,

fom [luDere paa intet anDct, enD ^\)or^

leDeé De v>cD tufenDe UDflugter, S):ceptioi

ncr og ^aai!uD t)il (egge ^;)inDringer i

QSeien for Denne £o^ / at Den if f e al>

More magazines by this user
Similar magazines