Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Sovtalt.

^Mi fan altfaa 'dm nø&\)cnt)i^

gere, cnD at Der aabm^ en Q3ci, \)et)

i^\)ilfcn alle t)ijTe Unt)erfunDi9f)et)er: og

gor^inDringev funDe V)ovDe giorDe bc^-

fienDte.

®et er jo 609 umuelig at So^ga^ren

fe(\) fan Foninte efter alle Dijie ^inDrin^-

ger, og?Kini(terne, it)i>or meget Dela^

t)e fig Oet \)cere angelegen, iffe l)elier.

Dg De, fom erc om Dem, og fnn&e

fcerette Dem om jlige 2ing, De v>iDe Dem

mange gange itte fe(\>: Og \)iDe De Dem,

faa \)iDe De Dem enten iffe tilfulDc, eller

l^olDeé, \)eD utallige Sing , tilbage fra

at fige Dem.

SKtfaa er Der \>irfelig ingen anDcn

tller fifrercQJei til at fomme efter (SanD^

()eDen paa, for at bcfouDrc t^n ©oDe 0^

for^