Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

iS>m VtotQés >i'n o^ Zm^f^aft ^6tt^cI.

3iiila«(]ent)e 3^'vact (i.) ; M

II

^u f««

^^' ^^'^ ^^^^^ biUiot oø

fDr^ccIaGtil]t, at ^ov(ic u^ilibcr fitvaac3cvu;

CO?cn met) Mffc ^IJilfoiv at t)er enten fonu

irer rcDe ^cuge cllev nnbvc forniøDne vaac

50?atevicv inb for Det.

sjijcn fomntcr t)cr forarbeitie&e ^^cire

inb for t)t't, faa at t)ctte 3ern teelé fonv

iiun- iuD igicn, fom Det oi^r, enten til Dem

fcl\) eder til !Danmart, i forarbeibeDe (Eano/

ner, SBølJer, @ab!er; Slnibolter, @flm',

£):er, ^amre, 35oerer giile, ^ni»e, eøm,

^^prfaDe, iBrablpibDe, ©teei^^^j^enDere, 31D^

©fuffer og 3lD'':^lemmer, taffel og :^rum#

;^aGe 3erner, ^aj!e og ^enge^-Sanfe, Døre

og ^iubueø ^ejlng k. k. faa iaU m utmt)*

leligen veD Denne ^C^anDel og Dette ^^tU, og

tirage ift'e al Den 2Ri)tte og gorDcel af xm

3ern, fom t)i enten burDe eller !unDe, men

git)e 5trbciDet , fom Den (cDeljle og be(ic

©eel Der er DeD 5Katerien/ bort meD ^a*

Uxm.

%^^

More magazines by this user
Similar magazines