Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

J2 (Ertpft. I.

gi'v i)cf er iffc ®uli) og otønnc (5fij\?c,

i!Ft' (gølD og inintire ^sitn, Der, i og far

fig fclu, oiør et golf og et £ant) rig og

jiiægtuj, men 5(vbcii)ct / ttt n* bet, foiu »j

cgentligen jTal bringe eder ^olDe ^ulbet og "

eobct i £ant)et, fori^auMe 3ernet til @ul^

pg

giijre gfovenc coiguareuDc.

©c fom allerføvfl Diifte M. de Ta Con.

clamine (3\\[b ' ?D?inerne i ^>eru, t)e &a\)bc

ingen @voe part, faa Det altfaa er Slrbei^et,

(om egcntliijcii ^\n D^æring og £iDiJ^4:)p&oli)

til 5D?eiinei!enc, og giyer .SQorge bet bort,

faa girer t-ct ^^rubet bort for mange %\u

fcnDc fine 3nt)bi;Bgcre, og forl)inDrer fit gol'

reé gormcrclfe; Og bet er et lo^a , Hgefom

jeg l)ar inift bet i anbrc mine farter, fom

ingeu ^cngc Uw evftatte.

'i:nbct af 5j}?ennef!er gaaer i \iii uenbe*

lige; Og fibeu ^crben ^ar fat Svcttcn i

(Bpt)b ' @tagen , og mange ^longer bere^

^rc i C>)lob

More magazines by this user
Similar magazines