Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

HO Crtpft. I,

—-

fbm

I

'— —— — - — -

• -

t)cr jlancr, tct er årligt oø fan »iwe

t)et) til ^cvDeué (^nbe , men at leve af fine

(gfo\?c, faaDnn fom vi oi^re, ^ct er iffe at

ftDe fit cøct 36i'øD / nicn ^cf er at forb^ie

(ene 35ørn^ oo ^^Brne- 33ørné 5lnbecl meD,

^g Det mane enDelig faae (intn , otj fan oJ*

trig enten »arre G»^t eller ret : ^ilt \i\x »or* I

te jriio, ^e^er bet, ba forminf! Dine 33«^

lierlig^eDer.

@eer til SRartoa ! fom fna lorn^e bar

ubjlibet o»er 200. tufenbe »Midier om klaret/

(uben at fnle om Sparrer, ^htkx ijg S^)«--

ler") inbtil ben nu )paa cntjnng, og paa sMe

5lar l)ar maattet luffe (in 3\eet) for aUe

S5ielferé og @parren5 UDføi-fcl : (Seer, figer

jeg, at bet iffe maae gaae D^orge ligefaa!

(Scinct ^roij: ^an ^ugcer , og ftan Jac

ogfaa loo at ^ugge , for at faae ihift og

^labé til at anlcegge (Ruffer -.iMnntiiger,

itien ^a f)an feer f)i>orban \>Kt gnaer »f)oUa'n-

J)crne paa @t. ^ujlatiué, og (fngelornbcrnt

^aa^i, ef)ririoffer, ^»ouferat/ .^e»i^, @f.

5i}?ar#

More magazines by this user
Similar magazines