Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

3^ Crtpit. I.

?8ave? 3^'g k&cr fna i)t>nii)oclic)eii , man

glcmuK i>i?G iffe t)cttc fca faavc »igtige €ri)fh!

^uab ^ie()jcr t)ft en §D?anb, at \)a\\ ivccb

|^j)ab ^ané aarligc 3H^^Q^0fi'^* fi*/ t>cvfoin {)ntt

iffe »ccb 0{j Icmpvv fine UDqifrcv bcvefUT?

^»aD ^icl|)cr i)ct i)cn ©cglcaDc, a( ^nn »ccD

|)»ab ;^uré I)an ftvver, bcrfom l)an iUe fillicic

Dceb, {)\)aD {)auo ^IfDviDning ovj Q^c^olDnin^

cv? ^an (!al jo, nbcn ^ctu^ \\u\) al fin ©cg*

ling funDc lomme til at fmac pna £ant) og

©tv«nD.

Sør

i 93cvt)en, ^nc^l'^é ^an>clin5c& m

ficvcDc , faa vav Der ingen >^tanb fan lilk;

at ben jo funbe legcie noget op om 2(aret, men

nu 0»evi)aaDigt)eD ^v taget (£)oer&aflnb, faa

er ber neppe nogen &a\\^ faa jlor, at t)(:n Fa«

fomme ub.

^ttmUx, ^ierefie og mei]ct areDc (JiMm

l>atviotev! 2tt M er O^erbaaDiq^cb og ^d'

lt)(l , fom f)av ooerIev>evet (^onfiantinopel i

Sprfevneé ^-x^uDev : £abev o^ berfor fee pel til,

at

More magazines by this user
Similar magazines