Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

3^

€,\\>it. 2.

2. (Lapitel.

St Ovt) til SJIarinctt.

>< OH^ Cf^cntligcn til mine t)ngre Oij

S^XXS^ cftcrUDte ?5ri3Drc; X)t antirc og

(el&rc, er jeg »ié paa i)il fanDe Dertc iiieD

ini(j/ og t)c /:»øjctc og '3?,ppcrli^c , fem jeg

cnDn« ærer fom mine gæ^re , te tt)ii>fcr jeg

iffc \ii^a f

|!iilt)c hm^c føic mange vigtige

©anb^cDcr l)er til, fom iffe nienc Dilte op*

li)fe 9}?arin««, for nn:n^a?rcnte ^it, om mnn*

gc faatnnne Snig/ fom i>cn nu er uFi)n&ig

om, mcu fom og »il&e i^o^re for (ffterfom*

nierne i ^i^en haa^c enricufe af læfe / og

[aarc npttigc at int^e.

5>e fiejle iblanf o^ i?ibe iieflen intet

|)iH'vfcn om /^olmcué eller ^loDcn^ 5lnla'g

dier 33egt)ni)c!fe, f)iHxUn om Dené fremgang

cffer gornnbvingcr : Om faa 5lar ffal man

iFfe ^iDe mere !)l^^r^an Zic ZKion cv , Åan^e

tl7«rcn og 6pyD)^jgcii !)nr feet ni>, og vel

,

om

More magazines by this user
Similar magazines