Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

om iM ci fuubc Glemme ^\)ov (SUM nf i)cn

grifle l)iU>t»c va'vct.

S^crfom Dore govfÆ^rcé t(rn!e/5D?aaDe

l^ni^bc va'i'ct bcii fammc fom Dorcé , og n

iih fuiiDc Drage megen 3Rt)(te ug ^Ætbommc

«f Dereé bcgangne gcil , i)i (TulDc nu ifPe

fa»ne faa meget De fovlngangnc Xiberé ^in--

naicr, S^elationer og 5D?emoircr fom »i gi^ve.

5}?i^ttgel pna 5luuDf!al) og £)p(i>oiun^

gcv om @anD{)eDev f^Der hm llfanDfævDigl)C?

Der, gnbler cg orange S)ommc nf pg.

Og Da Det enDnn ev alt foi* fauDt, at

mange §D?enncjTev h\m fiaaenDe ikD De nojr*

rævenDc ^ing og forfatninger, ret ligefont

De l)ayDe oceret faaDanne fra a'IDgamle SiDer,

faa i\)iU^ De, at fiDen De l^ai^e gort og fecf,

(\t aDjT'iHige gamle 3nDretninger l)(iH ^>\\f.

tcxti 3Qi)tte i fia 2:iD, faa ftnlDe De fammc

$;ing og blioe i?eDI)olDnc i alle ^iDer: ^f

I)aDe jo lewnDe ^):emvler af faaDanne golf

enDnn i i)ore !iDagc ^oé 0^.

(E 4 ^

More magazines by this user
Similar magazines