Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

i&t iS>tb til tltrttineH. if

jtongcrit^r fommen t (lor SSarpf bare for tn

^mbi ^uciennctc.

Oc( er c« fiov UfpFFe, at man tit tctnUt

•nbcrlcDcs i grcD cnD i gcibc ; 2)ct er oftt

eiavfaa til megen Uli)!fcy og intet ant>ct:

?0?en Det t>er Da er giort, Det fan man, na«t

Det er for filDe, iffe mxc om, o(j mange gange

ifFc nof befkge, eOer me^ SønDet @»15

trflatte.

SOft gaaer mange na?r til ^icrte, at fee

een cflcr aiiDc« at træffe (ig forbi, men unDer*

fogre \)c {m\ De fuuDe) Dcre5 gertiencjle oj

^t^gtig()eD, ligneDe Den mcD Den anDeni^, og

fom faa il)u, txt fom De bar feet meb Dcrel

egne øinc, nemlig: %t Den fom man i ^ag

|)ar miéunDt pn Spffe, Dené 6fiebne (^ar mat

i borgen beffaget, faa |!ulDe De ba;re Det et

^aaben lettere.

5i}?angeé £i)Ffe ftar »Æret >ere* Ulpffe :

^ange i (Soevrig ()4oDe fanfFee alDrig mt|l

tere^ ^oueDer, og anDre i Sanmarf ilU Dertl

More magazines by this user
Similar magazines