Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

iBt d>i& til iUitxmn. 71

j^olticv bcrfor Denne ^\{\\t> Det) Ii(|c i ^iv*

reé UllDa!)alH'a^c, fuin nei]ct ujTaticciliGt/ 05

fovjinnacr \Uc i)cn fldcrrin^cflcé ilievligliel);

for .^icr!i(]l)cD er (l(rrFcve eriD S^øDcn.

Rommer og Dcvn^H enDnu il^u, fom je^

f)nv fagt, at i^orc tibcr iibforbrcr en ^obeR

itKve cnD »ovc 55^^»'f^^'i'»^^/ og at M nu iffe cjc

cjiort mc^ bare (S^cmanb|?ab 09 (golDat(!ab.

59?avincni! ^r|)c&!noner ganer nu 5c(c

1GerS)cn om, far at fvcmme ^onimcrcen , alt*

fna er, o«} [[nev Comnurccn og til Hdi

5avcl 6tnDeriag, om 3 ^^^^^ i tilfcslH

»il giøre 3er ret jliffeDe og npftige til 3ere^

ga>breucIauDy ^ienefle : farinen l^ar ^mt

f\a(\mm\\) i 4>eeonon]ie'' og ^ommerec ^ ^oN

legiet; ?Diiiii(lra' til fvemniebe ^offev; 6e»

fanDte i 5inU>aiTaDev til gonger i3iit)ien, oq

Zbambicn , tVliilyknfon , ^ul)m og fiere

l)av y^^ret ©ouDerneurcr i Ojl-og ^efi jui^ien.

^eev t)a, meget cctctc og alleifiereflc

^r^Deve ! i>uoNe^C55 3 ^^^^ i^Uta crc bcjlemfe

^ ^

til

More magazines by this user
Similar magazines