Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

^3

.;r-.- CapA, i: o

til/ fomi1 I>efpn^el'l!g|t oa ub»alti( golf, til

at jlaac i 6abct for tlli)ifcn, iiicu cd Songcn

ug Sviget ug be^øtjcv 3«ncé ^ienrjk i mange

(RhDrc uigtig« 2:ilfælt)c.

, (Sfattercr 3ci' tii) bevfor bprcBar; o§

labcv @tiiDcringcr t>a'rc3tv meqcf angc(cgen:

^cfier 5tortct og an^cn unoafg é^pil og '?ii)g*

fovbriD ()en ti( bcm fom iHe »i&e at gUrc no^

gct bc^re, og jlillcr i Dcné ®fct) fovnufrtgc

Clubs og ©ammciiFumilcv an, ^uor faat)amie

@am(akr maa Mve 3cr fi^rjic garlpjlrffe pci

idelige Opbpggclfe.

gor, bcrfom 3ftnilrafen iFfe nogenliitiDc

og iilicvfbc InDcr fig til\\)nc i ^mitamnt^n,

$icuh'iiaii(cn |!al ciUcn flIDrig b^vc Stbniirnl,

ellkT {m\\ ^aw bUx bcQ ^^vc cnDnu til ^pne i

§(&iuiralcn.

^nbclig ba nogle mine S^iubre fnn(!ct

maattc fnncl at jeg, paa fine ©tctcv, funDc

Uit ti)ticligcrc, og anfcvt flere af be ©ijbci

Sebviftev og gorl^olD, til Opmnntving og ^\t>'

»ar*

More magazines by this user
Similar magazines