Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

ganoc , fom f)aybc forflvcyi't (ig til ^icj^elca

ntct) jit eget ^luD.

^ i'

'

Og fan §D?tnne|!cr nn tjcrre fa« Hligc i

lim$©omme/ om faabannc^ing, ^uor iniieft

3(ffccter cllcr ^}5ajJioner, poa nogen SD?flncei>

kn ftn^c Sitxjang ener &cp, ^DnD UnOcr om

to §9?i'niiv(fcv i ^i'rDcn neppe Fnn bli^e enig om

alt, og at (?n mifier »lUigere pt^o»el) ent) en

tini)en jit@fiæg, nflnrt»iffe 5lff\'eter, fomgaac

i t)et uendelige/ fan i)lanDe ftg Deri.

50?en ?)t)ab jFal i>i t>a giøre? (5fal t)i InDe

^et @ani)e ogt)et gallTe, ©auDJcDen og £og?

ncu gielbe for et og bet famme ? @Fal »i intet troc

t)ov (SHunnen og tømmen , l^ovc ©iutninqec

og Ouertalelfer til nogen ^ing? dhi, M \)\U

De Dc?re ot qaai fov langt ineD i)or grpgt.

Og i biffe l^nnfev er bft, gnnriige og W

t)aagne £æfere; at jeg enOnu (fna n^jDi^j foni

jeg oilbe) Dil prøt>e paa og fec , f)im' X)\bt at

mine ft?age Orb fan gaae, for DiiJe og anbie

faabanne peconomi|Te papirer osj (^Frifrer.

Sot)«

More magazines by this user
Similar magazines