Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

,SS Optt. 3

©aa Det er, fom jeg (igcr, t)i Fan i!f<

twk at ttci- f!riiH'5 om t)orc Decononii(!c gdl j

5Ci i)ejmi)!fc bcm t)ct tufie l^i fan, og iJil at

allc^iiifl Rnl l^cDe fiort Joé o^, og om miic

iiOt fult'fommcn.

SRujccj, jc(i Di(t)e faa (}iill)e, at Det og t}iv!c(ig fFult)e

t)c?vc port.

f«a

Og fit)DvIeti?S Fan tut nogcnfiirDc Mii^e

, uten «cD tct at ©anD^cDen f ommcr \ot

©ngcn, og @tatcn faacr 5vnni)|lfib cm aHc i>t

Sing fom l)int»rc i)en^@tovl)i*D og ^i;f)alii]I)et)?

Og paa I)oaD tcDrc COiaaDe fan bet igicn |Tee,

uDcn \?cD faaDaunc 'ipatviotijle (?;Friftev, fom i

»ovc Dage erc fomnc for 2i)fet og Dlc»en tilfab-

te og gceugfc ?

^i og ^crbfn Jar lÆn^ noF pr^yet paa

»g (Ia6t 0*3 \\u\> \

More magazines by this user
Similar magazines