Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

9^ (Trtpit. 3.

T)c:i ^r.-citc, fom »i m\ er banoc for,

^t U^y^^løc eUct il&c^fm^ct>cf?aI Qi^tc øs

iovtc \mX> f ben, er jca »ié paa, jlal , in\)cn

folc^^ii), b{i\?e ()yi^ fom(g^nec, og forrnnblcé

til en ©Farlagcné ^ax\>c fil begge Smigere 3"'

cg qJvybclfe: Og ^nb ^«r faa DIjTc 6fnftcr

f!flbet os?

^ilmcb, fna til(!aacr jeg c^^nu inociu

lutii^c at Di;Jc (^friftcr gim'e Den formeeutc^ir^

ning paaSvcmmcDc, fom in bcfri;gte.

. gov

, tænfer kg cf(er , ^lunt) ^irfuing

flt fremmcDe Occouomijte 6frifU'r \)av giort

\>,u mig, luiay jeg f)av feet f)i^ovDau £o»fnc, i

tu og Det i!aui), evc ilDc efterleDebe, og hm

at anfcefom gugle-S^O-'cr: J>orba«^gtc|Iab

og 55olfc gormcrclfcii, i et aiibcf, cv l;inbret

og bebi)rt»et meD ^J^aalcvg ligefom fremme ^arc

mci) ?5ovl)øielfe^ ^ol^ :f)i>orDfln 3lgerl>i;rfel«

fen og CDiaunfactiirerne ere |let bcflilte, og

dommerceu ogginaneerne flet fovvnlteDe. Og

etter l;l?or^art OiH'vl)flaNgf)cD tnger 0»(V^aan&

ict/ og Sueligt)eJ) 09 ^inD)Iib(Iiof)vt) ingen'

More magazines by this user
Similar magazines