Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

let cHiT ibit; !Di'n Jcattujfie faii fna »el be^aae

CH ODcr^fia^ia()eD lucD i)c allcrvtnqifie Jing

foin ca .foui]c Oii c» .^cifcr mci) De pørrc:

Slltfaa bhycr (5lntiiini|cn Denne, i ^uorDau

i>i »cnDcv Der / (it iuacii 'lino crjciuliocn Fau

tclcoot^ nicD £)iH'rDaai)ii]!)eDé Fiia»n, føn'n&

^VTfoncii 00 f)ané Onifia^nDiot'cDev, fom bru-

ger Singea, tatjcé i^ctragtuing.

3ca I/av faa incgcn ^i^rc for @cinbf)c£)cii,

fom nocit'« rtuDen 0}?fiuD, og f;ar,'for ^icrlig/

Jet) (t[ Den, IrtDet luig ^erDeu bliuc meget

fuur, hin jog gla'Der mig ueD Den, if.ycr og

he^ ^yein Den fiiiDeé, fom Di'D noget rnrt eg

ti(!atteci!igt, men Da. jeg euDim tffe fnii finDc

De,n-l;cV/ faa forlabe man mig, at/cg, inbtil

fliiDen Oi)evbci?ii6ui»g, (inferer Deu mcgef

tiTrDe og uDi Oeeonomijlc og ^^clitiflc (etager

faa boi opli)j]e .c af

;jiiig, e((er jeg af M"* ^-s Mjl fid^, figer

IJau 'ipag. 222. nfd^t cinm«l;l bcflimtmn

,

More magazines by this user
Similar magazines