Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

19 €a^it. I.

om bcni, og erindre Dem om Dcrcé ^^5(ig(cr,

flbuarc t>cm om Dcrcé ^ål, og Berette Dem

om l^ttrtD/ Dev funDe forcfalbe »eb Sivegieriugctt

og i Dtiget: Og paa bet be mcb cil grimo*

t>lg5el) og ubea gn;gt maattc giørc bettc,

og vct ubofe bereé ^iertcr, faa »ar bem og

loDet , flt ingen Xing jTulbc tageé bem \U

H op.

.. ^cn

s9?en b(t nogle ^eiferc , lit) cffer an:

ten^ iffe funbc taale at l^ore ©anb^eb, faa

Mel) benne grijeb Maqt fom noget ont/

og omfiber inb(!rÆnfet / ja tilfibjl recnt fov«

ba ^eifer Fen ti fom tir S'vcgie*

tingen og fawtit at M »ar umneligt at 5c^

førgc £o»en^ og Sfiegiering^- gormené ^olbeU

fe , uben benne Svil)ebé ^cbligc^olbelfe , fa«

lob f)an en befaling ubgaac o»cr alt jit 3ii'

gc, I^Dori ^an jTvimr , at \)an »eb bemclbtc

gorbub iFfe alene »ar berapet bc lojnijjl gra'

»«renbe3 »iife gorejliUinger og S^^P^i^^^'r

men at ^ani egne ©tar^>iD?ini(lrt^ og ber#

More magazines by this user
Similar magazines