Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Son tignn bfug MX fi(j »d iffe nic*

(jet got uciUcnbcé, naav l)a\\ cnDer fin J^ovc-

fliHi«9 til i)cn rei^icvcnDc :^eifa'iuDe To«

Åeo« \m\> tJijJe frimoDige £)rD: 2!)cri:^ ^^U*

jcjlct ffvitje iffe beanc min govcflilling nogcti

(inben bci^fcgenbe 6i'«n& til , enD min

JRibficr^eb og (gvgii^en^ctJ: ?D?en |!ulDe min

gri^i'D nlligeoel gcvaaDe Dcrc^ ?D?air|lct (U

tiogen ^nvuK , foa t)ee& jeg nof, at De nw

J>cr for, at Dife alle bcvcé UnDcvDaner, \Je^

^abct af mit ^Dt)eD, at t)e iffe Un taalc

(5ani)l;ci).

£)g for faabanne (?;i:cmpler fattet Sxb'

niferne deller iffr.

5>er er Kie og Tcbeon, to 2:i;raniier

og ^lUijTaDuingcr , fom alDvig funbe Hive

jiiæt af gor!i)(lelfer , og f)Dl&t ingen anbrc

s9?enne|Ter om fig, enD nogle nuge og t)ilDc

golf, fom rofeDe Dereé llbi;Dcv, i)e loDe 3\>t

af iJcvcé |lor|le og Diififte ^ccnt> pnfcligen

Jenretrc for Dcreé fiivne Sorcflillinger og

SrinDringcr.

3mil)/

More magazines by this user
Similar magazines