Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

ao €apit I.

gor, ^inc^ gvimoDio^cD og ?JJib!icv()ci)

er i »iffe ^aat>er naturlig, og en ^afriof,

(om retteligen eljTer (nx DCegent , iax en

inbcvlig og fmertelig gølelfe, af

tiet OnDc,

fom enten otjer^enger eller truer l^ané gæ^

i)reuelaui) mcD gorDert)elfc.

5JJ?en ]&\)ilfen o^jernaturlig ^flaImobig5c&

og ?9?ilDl;et) f)cr t>er i!fe til, ferjl, ot tnalc

at J)øre fine geil,-og Dernejl, at faae Otjer*

bcDiiéning og ^iiébom til, for ai aftlaa fra

i)em ! 5)er er nof lige fna Icngt fra himme-

len og til g''^^^"/ ^'tt ^ære tungt at fige , ^Mt>

Der ^ar overtalt i^iffe DCegentere til faaDan

Ctt ufigclig grom^cD.

More magazines by this user
Similar magazines