Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

tf

4

€A^t. T.

*l I I - ' " - " Il 1

faa mangfoldige r o* ^^tct 5[)?enuc(!e, b[in&

eller lam, og ibt)ov gamle De og maatu tcerc/

jo fan f[nt)c fit 35vøt) »cD ^2(i'bci&c.

3 ^i;crnc tor ingen, i l^t>or gornemme

^an er, late fig fin&e om fRcitUn \iaa @a*

Jjcrnc , uDen gare for at »ori)e greben og

(Iraffet.

55^rnenc^ $!pbigl^e^ og Unfeerbanig^ci)

mob Sorælbrcne obcrgaaer alt bet man »eeb

i ^crben: Og beraf fji/oer ilfc alene ben

gorligclig!)cb fom finbeé inbbi?rbcé i gami/

lierne, men og ben @iFi'cr^eb fom ^crfFcr i

©t(^beruc faa Del fom i $roi)inJfcrnc.

©roto^eber og U^ofiig^eber erc Iffe ([{t,

tie i)eb l^ouenc fovbanncbe og jlrafixvvbigc

men be ere og giorbe fif)Ti)cligc l;o^ bc olier*

ringeflc golf, fra tingbommen af, og ber*

for ^orcr man og bcr til minbre ^i» og

©trib , ^ilbjlab og ^(agémaaf cub ^\)i

mange ^l;vi|lne. Sf^ationer.

«

,

9(aben'

More magazines by this user
Similar magazines