Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke


4« €apit. 2. . .

———^—**»''

'

" ' —«.—


iiiuc, efter mit Scqrcb, paa faa mangfoli)!'

ge ^aaDcr ev (!ai)cligt for et £aiiD.

CD?eii bet er tet , font t)or jlorc %\iiot,

ber elleré tcenfcr faa bciligt , og jlvipcr fa«

fpjlcmrttij!, i Diffc §0?aaber ncgtcr: 3cg Uls

ber 6am (lor, for uivfcligen f)att er ttt, og

5ar en ^unDjl^ab 09 Snbjlgt i oeconomiffe og

politi|Te @ascr , (om er rar at finbe CKa^

den til.

Og bcvfor er jeg og , faa meget mere

»arfom om, at fættc ^ané @c2tningcr i ^»il

5D?en ba man alDrig noFft^m fan for»i(Jt

fig om ©auM^eDcr , og Det t)cr fommcr an

paa faa jlor en (5ani)()ci), faa DilDe l)on iife

(age mig il^c op, om Dijje *BIabe noqcn tib

(fulbe fommc ^am til fonc, at jeg, til mine

(£ompatnotcr^ noicrc UnDcrføgning , fvcnifæf*

ter l^er l^ané egneOrl), mcb nune nngeOSe^

fffnfninger.

:

J^mi