Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

44 Capit. 2.

in allen an^cinSålicn ifi t>ie Ucppi^lrdt t>em

Vlai)mtiSs

* &(tnt>c wiiøcmein 5wtra5hd?.

i- SD?en t)a jcc; iFFe fait antage be(tC; fa«

faacr J>i unbevf^ge ^ct, og fcc um tct eBrémaal om ^rænimere , 6!ræbere

©foemagcre , »f)anD(Iemagere og (gingtcrc

ha \\U taber igien , »eD biffe S3orgere6 5U'

mob, *5et ()ine ^aoc ijunbet t)eD bereé Onxf

laabigbeb? Og berneil om @takn i?fe ogfaa

taber »eb tmi ;D»erbaiibiQl)eb , i bet , at

ti\\t 35orgere, ter for foarte ^^er SO?ai;b li'

øc 00 ret , betalte Dcre^ QUiUx og bro^

,