Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

Ont (l^t>ct^rtrt^l5t7c^ t1fc^ f^nc'V"^(ité. 4f

ticrcé gamillc op til @fa(cni5 ?^\)tUf nu txt

blci^nc «ni)(tinc l^cmmcr , og fatte «D af

(^tauD (il alt? £)o for t)ct tvcbii', om &m

gorardclfc 0(] gorfevelfe foin i)i|Tc 35oraerc,'

Mut» ^el•cø £)ucrt)aflt)i(|{}Ci) , l)au oiort DeveS

5!)?el)/ 55orgt:ve, '

(Staten?

iffc

H ^t en @fal)c for

Og fÆnfe Di nu ^aa , fiijovtnn ->t)i(]e^

wnpttiG« -^ejlc giøvc 5[)?elfcn bpv og rat i

5liø(H'nf)at)a , i Det \)t ctH gucrct op fijtf:

5tøcrnc, og fiia IE)i^ai) ber eV *(rtt t)ct) tifife-

^opeiJ SlrtjTafff Ife , (cntffipnf H;Fnniif Ⱦte

giori)c i ^iø6enl^at>n) faa ev De? farten >pcrt*-

(je af 2anDct fil @faane foi* ^iirt^timmcp

og 5(;cd'^ra?er , til ^ollanD for g-.in^e o^-

S}?e(]'in(; *

More magazines by this user
Similar magazines