Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

52 CrtØtt. 2.'

. m I I*

øeHi)e for (Staten, at be, ^iD cftev aiiDeti/

l^aijc mmut uniJcvtvpffe tm J>c& goror&»

ningcr.

^\)at) (!ul&e ti (ige , øm alfe tie tiife

o(j (lore 95aiiamcnté*^cvvcr igranfrig, foni

nu faa- I(engc ^ate raa^ct til SavydiG^«^^/

ent>(!iønt fotcjieijei^, iu^til t)cn l^øie SRøb civ

^clig og ompber &av maattet (jioe @e^ør?-^

i>a 5^rti> P^wlfe ti (tge om TJjwg n',

en (^inefij! 5?eifcv, fom i en (in ^efalina

flager o»er, at De @torc i Sviget, fom (!ul>

te Maqt otier ant)reé Oeconomie ofl Ooer*

l)aat)iv35e^ , felt) etJer t>eu (Ijørfie Otjerbaa&ig'

^cD mcb prargtige ^nfe og ^atjer, exUiU^c

©omefliqt)er og ^efie , fopbare £it)ericr oø

^ogne, og bcvfor formaner bem til, (it fore*

^(\