Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

M'vct Sau'faii i ten ;0»erDaabi^]^cD fom ^'Jt'

ffa* i mit Ovine , oi] !)ar fat mit 9f^i5é i

fnnbau cu vbciUcj 2lrnioD : 5D?cn t^a jco fea>

ot SoIFct retter fi(] mere efter mit (trempel,

cnb efter mine ^gefaliuger , ug jeg iffe »eb

55efa{tnijer fau giøre Det got, fom jeg i)e()

mit (g):empel ^ar fovDeri)et , f(ta j!al jeg^

(il 3$eDiié, et jeg l^nDer og furDanber al O*

verDnnbig^cb og 43bfcII)et), giøre S5egi)nbelfeti

I;oé mig felt) : 511 mit (?}ulb og @bI» (lal

jeg giere i $enge, til mit golfc^ Zaxf) 05

^aMf og alle anbre unt)ttige 5llenDbier d§

;^oilbart)ciicr fpal jeg aabenbare labe cpbr^n*

te mcb 3(beii i!ben for mit @lot. £)g ^aii

nu et oprigtigt *C:)iertc og en aborlig ^\\ik

ben SD?ttgt at fuube bevæge @ub og himmelen/

faa troer jeg bog og, at tictU f!al beijcege mine

tlnbcrfaatter, faa at be i M miubfle (lal efter#

lei>e beane min S5ifaling, fom iKb mit ©em*

^jel er beFræftet og opliyct. ^fieenligjeb (!al

er.c \)csre mit ^nfci^ ^rt;be(fe, og alt anbct

forbnben : SRøifombeb og ©parfom^eb (!al

*a?re bet ^Dtibbel ^Dort)eb ben alminbcligc

Sirmob og 3Røb (Tal foreFommc^/ 09 at bettc

2) 3 ^«

More magazines by this user
Similar magazines