Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

6o Crtpit. 2.

•^^aaBaill«MM» Ig—MMi I

II

III ! I I

faabanne ^ave , fem t)i «l^vig Un mangle

£)i3 gaac t)i nu enten itl t>ovc sBcflin^

t)ij!e, Slfiafiile og SlfricnnijTc ^an&clcr, cOct

(il »orc .j^anDcIcr \)aa foliant) og gngclanD,

Spbfllanb og Oiuélanb , ^vanfvig og ©pa*

tiien, ^urtugal og 3talien , faa cv jeg \>ii

Ipaa; et alle bijje ^lanbelcc og »ilDc h\m oi

Ctt .J^aabcn nt)tttgevc ent) bc erc/ om bc gor*

nemmv* og be iliige tilbe tnb|Tvctufc ftg me-

re til £R£ibtiJVi)(igl)eDcn , for t^f

fom bcr fiagev, a* cii (^ot VmC^tnø.

Siltfaa fccv jeg igien iffe (faa fremf mi*

nc ©(utningcr elleve cve vigtige) l)i)iH'(ebe^

Sllmuen , fom 5(ntov figev , jTnfbe fomme til

dt lecc i lit:n elenbigfie 2:ilfiaub , fom enten

(!n(be bviue bem til govtDiulclfc, cUev giøve

tim unyttige til ©taten.

3eg tylffcjj I^ellae, ot 5(lmnen, Kb bc

fiovncmme og SCigei? Snvijeliol^eb , fnavcvc

lUrtattc fvvmcvc (»ij/ og blive Staten engang

'

More magazines by this user
Similar magazines