Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

llgcfaa nicinac foni gvanfria/ 0^ Det er 3:.

fil 4. @an(jc fna inanuC/ fom M nu ^ar.

5Kcti jc(j m( fettc: £nb Mrc, at l^clc^cr'

ben og )Jaa cui]aaa Dilt)e føge at befor bve 3}?cn*

nejTeneé govmcrclfe prta (lUc bidicie CD?aat)er^

bet er (fvanGelilTc ?i)?flaber, (for alic iiiuelicjc

11Tart^eL• \)civ jeg intet at bcjlillc meD, t^i Oe erc

ofte uloi^line 5[)?iiaDcr) ^t)nb jIulDe \>\ Da »el Jo*

t)e at bcfn;otc af Denne J^ormerelfe! iBilDe »t H

»el frr)gtc for, at ?D?cnnef!ene^ 2tntal »ilDc »orc

til faaDan en ^øiDe, at :B.lot>ai [mct> al fin

,^nic;tbrtil>(i0 af ^^nD 03 V^nt) il't'e ffulD«

v.xré mvtgtfgnot tsl at un^cibøi^zt^cmf men

At De Fom til at ut>l)unQtc bmaa^cn , tiyf t'e

l7f(miit)éti UD rtf 10cit)cii/ 00 Hy^J>tc til at

fee fig om é« »jriDeit 2Uot>a tii ^cbodfc?

Sflei, jeg treer, at bit »ilDc IjeDe Jer,

fom fcrDum til 5!)ifcip! 3 I:t)ct Croi'n!>c? 3

More magazines by this user
Similar magazines