Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

booksnow1.scholarsportal.info

Oeconomiske Tanker til h[iere Efter-Tanke

4i Capit 4.

Sicntcr figcs at Vixxc f)e\t 0(j fovbcr^cligc for et

£ant), naar bc crc ^øicrc, cnb i ani)rc iJaiiDc;

gor faa fan Dcffc £anD umucHg 5)olt)e ^riié met)

(tnbre £a«Dc : goifiaae, naar alle Xing elleve

m lige.

S)ctfc £anb fan t)a f)i)cvfcu fdt> l^a^e clfcT

giøvc, uD)l:ibc eder fælge (inc^arc for Den^riié,

fom anbrc £ant)c Fan : 3D(Cn "Det er ftcbfe plaget

mci) anDrc £ani>eiS ^avc , fom uet) fin billigere

^lii^ inbfuigcr fig til egne ^crFcr og ^aanb*

»erferé Uubertn^ffelfe

5D?an fan b« btuTfen bi)ggc ©Fitn:, fegle

feltt, eUcr fragte fine (gfibe bort for ben ^xiiif

fom aubre £«nbe fan.

^c gamle ^aniifactnrer og Verfer maae

enbclig gaac oiht fipr, ^g be npcfte og »iifejle

gnbretnuigcrfiabe fig tiningneog trpfte, og ijeeb

albrig l)»or af.

Gommcrccn Fan ingen ^ei fomme; gor

faafnart bvr illc er faa meget at m\)c ueb eeo

i'Ucr

More magazines by this user
Similar magazines